Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Om at Stortinget har bedt regjeringa gjennomføre en helhetlig offentlig utredning (NOU) av palliasjonsfeltet, med bredt sammensatt representasjon fra ulike fagmiljøer, og når det forventes at dette utvalget settes ned og kan påbegynne sitt arbeid

Datert: 29.03.2016
Besvart: 06.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): 16. juni 2015 vedtok Stortinget enstemmig: 'Stortinget ber regjeringa gjennomføre en helhetlig offentlig utredning (NOU) av palliasjonsfeltet, med bredt sammensatt representasjon fra ulike fagmiljøer, og hvor barnepalliasjon er en del av arbeidet.'

Når forventes det at dette utvalget settes ned og kan påbegynne sitt arbeid?


Les hele debatten