Spørretimespørsmål fra Magne Rommetveit (A) til samferdselsministeren

Om statsråden kan avklara når, og på kva reisestrekningar, han kan lova universell utforming

Datert: 29.03.2016
Besvart: 06.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Magne Rommetveit (A)

Spørsmål

Magne Rommetveit (A): For mange reisande er mangelen på heile reisekjeder ei stor utfordring ved at overgangen mellom transportformene ikkje er universelt tilpassa, eller at det heilt eller delvis manglar assistentteneste.

Kan statsråden avklara når, og på kva reisestrekningar, han kan lova universell utforming etter den standarden som til dømes er på jernbanestrekninga 'Østre linje'?


Les hele debatten