Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Om at andelen funksjonshemmede i arbeid er fallende, hva statsråden gjør for å følge opp jobbstrategien, og når det skal legges fram resultater og evaluering av virkemidlene

Datert: 30.03.2016
Besvart: 06.04.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Den rød-grønne regjeringa la fram en jobbstrategi med nye tiltak og virkemidler i statsbudsjettet for 2012. Strategien blei utvikla i nært samarbeid med partene i arbeidslivet og de funksjonshemmedes organisasjoner. I aldersgruppen 15-66 år var bare 43 prosent av de funksjonshemmede i arbeid i 2. kvartal 2015. Andelen er fallende og mer enn 30 prosentpoeng lavere enn befolkninga samlet.

Hva gjør statsråden for å følge opp jobbstrategien, og når skal det legges fram resultater og evaluering av virkemidlene?


Les hele debatten