Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan regjeringen har fulgt opp brukerstyrt personlig assistanse (BPA) overfor kommunene

Datert: 30.03.2016
Besvart: 06.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig tilbud for å sikre likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. BPA betyr mye for muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv. Den forrige regjeringen la fram forslag til rettighetsfesting av BPA. Nye regler trådte i kraft 1. januar 2015. Det meldes om styrker og svakheter fra kommunene.

Hvordan har regjeringen fulgt opp BPA overfor kommunene?


Les hele debatten