Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i at Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et arbeidsmarkedstiltak, og ikke bør overføres til kommunene

Datert: 31.03.2016
Besvart: 06.04.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Etter Arbeiderpartiets vurdering er VTA et arbeidsmarkedstiltak og bør således ikke overføres til kommunene, men forvaltes sammen med øvrige arbeidsmarkedstiltak.

Er statsråden enig i at VTA er et arbeidsmarkedstiltak?


Les hele debatten