Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til barne- og likestillingsministeren

Om hvorvidt statsråden er enig i beskrivelsen i en rapport om mennesker med funksjonsnedsettelser, om at det er dårlig koordinering og manglende helhetlig, tverrfaglig tilnærming mellom sektorer i politikkutformingen

Datert: 31.03.2016
Besvart: 06.04.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): I sivilsamfunnets alternative rapport til FN-komiteen om mennesker med funksjonsnedsettelser sies det at det er dårlig koordinering og manglende helhetlig, tverrfaglig tilnærming mellom sektorer i politikkutformingen på dette feltet.

Er statsråden enig i denne beskrivelsen, og hvilke tiltak er gjort for å motvirke dette?


Les hele debatten