Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Om hvordan regjeringen bidrar til at barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne deltar og inkluderes på idretts-, kultur- og fritidsarenaer

Datert: 31.03.2016
Besvart på vegne av: Kulturministeren
Besvart: 06.04.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Barn og unge med funksjonsnedsettelser deltar i mindre grad enn andre barn i organisert fritids- og idrettsaktiviteter, og jo eldre de blir, jo mindre deltar de.

Hvordan bidrar regjeringen til at barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne deltar og inkluderes på idrett-, kultur- og fritidsarenaer?


Les hele debatten