Spørretimespørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om at det er åpnet for å overføre en rekke oppgaver til kommunene som kan svekke funksjonshemmedes vilkår, og hvorvidt statsråden vil legge opp til en faglig og bred utredning hvor brukerorganisasjonene er involvert før beslutning om ansvaret for varig tilrettelagt arbeid (VTA) fattes

Datert: 31.03.2016
Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren
Besvart: 06.04.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Regjeringen åpnet for å overføre en rekke oppgaver til kommunene som kan svekke funksjonshemmedes vilkår. Dette har møtt sterk motstand fra brukerorganisasjonene. Det er nå oppnevnt et ekspertutvalg med et bredt mandat som skal vurdere ansvaret i hjelpemiddelpolitikken, men VTA er ikke en del av utredningen.

Vil statsråden legge opp til en faglig og bred utredning hvor brukerorganisasjonene er involvert før en endelig beslutning om ansvaret for VTA fattes?


Les hele debatten