Spørretimespørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvorvidt statsråden deler PSTs vurderinger om at de viktigste virkemidlene for å bekjempe terrorisme og ekstremisme er å opprettholde et samfunn med stor grad av likhet, der innbyggerne har tillit til myndighetene, politiet og domstolene

Datert: 31.03.2016
Besvart: 06.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): I etterkant av terroren i Brussel uttalte PST-sjefen at de viktigste virkemidlene for å bekjempe terrorisme og ekstremisme i Norge er å opprettholde et samfunn med stor grad av likhet der innbyggerne har tillit til myndighetene, politiet og domstolene.

Deler statsråden PSTs vurderinger, og hvordan mener han norske kommuner best kan forsterke arbeidet mot radikalisering og ekstremisme?


Les hele debatten