Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Om hvorvidt FrP mener at det fortsatt er et mål å redusere byråkratiet, med henvisning til at det er gjennomført en massiv sentralisering samtidig som at man byråkratiserer i et forrykende tempo

Datert: 30.03.2016
Besvart: 30.03.2016 av finansminister Siv Jensen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Finansminister og fremskrittspartileder Siv Jensen har satt ny norsk rekord i antall statsbyråkrater i departementer og direktorater – gratulerer. Vi har i Norge aldri noensinne hatt en regjering som har ansatt flere byråkrater i et så forrykende tempo som vi har nå – kondolerer (munterhet i salen). Jeg synes det er forunderlig at bare i departementer og direktorater er det ansatt 1 539 nye byråkrater siden regjeringsskiftet i 2013. Den 2. september 2013 gikk partileder Siv Jensen – som representerer Fremskrittspartiet – ut og lovde krig mot byråkratiet. Nå har vi fasiten.

La meg ta et par eksempler: Høsten 2013 skulle man sentralisere og legge ned lokale kontorer i den statlige økonomistyringen og legge dem til noen byer. Det skulle bli færre byråkrater. Svaret er at det har blitt flere byråkrater. Så har man gjennomført en massiv sentralisering av politiet. Man skulle frigjøre ressurser, man skulle få mer politi nær folk. Svaret er – hvis vi leser Politiforum som kom ut i går – at man kutter i politiressursene nær folk. Det er mindre politiressurser i distriktene, det er eksplosiv vekst i konsulentbruk, og det er 48 pst. flere ansatte i Politidirektoratet i dag enn det var i 2013. La meg ta et tredje eksempel: Lokalsykehus blir lagt ned. Men når man ser på Helsedirektoratet, er det 24 pst. flere byråkrater i Helsedirektoratet i dag enn det var i 2013.

Først sentraliserer man, så byråkratiserer man i et forrykende tempo. Mitt spørsmål til finansminister Siv Jensen er: Mener Fremskrittspartiet fortsatt at det er et mål å redusere byråkratiet?


Les hele debatten