Muntlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

Om hvilken autoritet statsministeren har når hun reiser rundt i verden og snakker om lavere forskjeller, når det i Norge er de største kapitalistene som får de største pengene gjennom årlige skattekutt, mens de med minst får smuler

Datert: 30.03.2016
Besvart: 30.03.2016 av finansminister Siv Jensen

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Forskjellene i Norge øker som følge av regjeringens politikk. Forskjeller skaper skam, forskjeller skaper håpløshet og mindre tillit mellom mennesker. Kampen mot urettferdighet handler om vi i framtida skal se på hverandre som likeverdige mennesker, eller som helt adskilte klasser med ulike muligheter her i livet. Forskjeller er gift for et samfunn og for samhold, ikke bare mellom rike og fattige land, men også internt i Norge.

Norge har forpliktet seg gjennom FNs bærekraftsmål til at de 40 pst. fattigste i Norge skal få mest vekst – de skal løftes. Det er til og med statsministeren, Erna Solberg, ambassadør for internasjonalt. Men: I Norge er det de største kapitalistene som får de største pengene gjennom årlige skattekutt, mens de med minst får smuler eller i mange tilfeller til og med kutt.

Så mitt spørsmål er: Hvilken autoritet har statsministeren når hun reiser rundt i verden og snakker om lavere forskjeller, når hun har Siv Jensen som finansminister?


Les hele debatten