Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kunnskapsministeren

Om hvordan den nye lærerutdanningen vil sette lærere i stand til å oppdage og håndtere psykiske og psykosomatiske plager og lidelser hos elever

Datert: 07.04.2016
Besvart: 13.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Vi har sett en stor økning i andelen psykiske plager og lidelser som stress, angst og depresjon blant unge, og spesielt jenter. Forebygging og tidlig oppdagelse av slike symptomer er viktig i et folkehelse- og samfunnsøkonomisk perspektiv. Klasserommet er en godt egnet arena for dette, og læreren vil kunne spille en sentral rolle.

Hvordan vil den nye lærerutdanningen sette lærere i stand til å oppdage og håndtere psykiske og psykosomatiske plager og lidelser hos elever?


Les hele debatten