Spørretimespørsmål fra Terje Breivik (V) til kunnskapsministeren

Om kva statsråden vil gjere for å sikre dei pedagogiske forskingsmiljøa etter implementeringa av ny forskrift for rammeplan for grunnskulelærarutdanninga

Datert: 07.04.2016
Besvart: 13.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Terje Breivik (V)

Spørsmål

Terje Breivik (V): Noreg har dei siste ti åra bygd opp eit sterkt miljø på utdanningsforsking. Med den nye forskrifta frå rammeplanutvalet for grunnskulelærarutdanningane vil det vere umogeleg for lærarstudentar å ta mastergrad i pedagogikk eller spesialpedagogikk, og dei kan difor heller ikkje avansere til ph.d. eller sjølv bli lærerutdannarar.

Kva vil statsråden gjere for å sikre dei pedagogiske forskingsmiljøa etter implementeringa av ny forskrift for rammeplan for grunnskulelærarutdanninga?


Les hele debatten