Muntlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å redusere ledigheten, når vi kan fastslå at regjeringas politikk, der viktigste tiltak har vært skattelette, så langt ikke har virket

Datert: 06.04.2016
Besvart: 06.04.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Mitt spørsmål går til arbeidsministeren, som er hjertelig velkommen til Stortinget. Arbeidsministeren har vært etterlengtet, fordi full sysselsetting er det viktigste spørsmålet i samfunnet – etter Arbeiderpartiets syn – og en stor utfordring, som vi nå har felles.

Regjeringas viktigste tiltak så langt har vært skattelette, mest til de rikeste, 18,5 mrd. kr – 50 mill. kr hver dag i året – som vi går glipp av i skatteinntekter. De arbeidsledige har fått kutt i sin økonomi. Nærmere 2 mrd. kr mer skal de arbeidsledige bidra med til statskassa – eller få mindre fra statskassa.

Siden regjeringa overtok, har det hver eneste dag vært 45 som har mistet jobben. Det har gjort at vi har en historisk høy ledighet. De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser 134 000 arbeidsledige i Norge, 4,8 pst. Mens ledigheten går ned i andre land, går den opp i Norge.

Når vi kan fastslå at regjeringas politikk så langt ikke har virket, hva vil statsråden nå gjøre for å redusere ledigheten?


Les hele debatten