Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til næringsministeren

Om hvordan statens intensjon om samfunnsansvar og vedtatte prinsipper for god eierstyring etterleves, med bakgrunn i oppslag om at en av våre store, delvis statseide banker, DnB, er knyttet til det som kalles Panama Papers

Datert: 06.04.2016
Besvart: 06.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Mitt spørsmål går til næringsministeren: Vi har de siste dagene sett mange oppslag knyttet til det som nå kalles Panama Papers, og hvor også en av våre store banker, DnB, som er delvis statseid, har vært en hyppig nevnt institusjon i denne sammenheng.

Staten er som kjent deleier i mange selskap, og det er jo ikke det eneste selskapet som nå har vært i fokus, med et klart negativt fortegn, hvor også staten er inne som eier. Jeg nevner Statoil, korrupsjonsanklager i Angola, og Telenor, korrupsjonsanklager i Usbekistan, og Hydro, korrupsjonsanklager i Tadsjikistan.

I statens ti prinsipper for god eierstyring står det blant annet, i det andre prinsippet: «Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskapsutøvelse og selskapets virksomhet». Og i prinsipp 10 står det: «Selskapet skal arbeide målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar.» Så nevnes det en rekke kriterier, bl.a. spørsmål knyttet til antikorrupsjon og åpenhet, og så kommer det en setning som jeg synes det er viktig å ta med i denne sammenheng: Tradisjonelt har begrepet «samfunnsansvar» vært ment å omfatte forhold som ligger ut over det å overholde lover og regler.

Statsråden var selv meget klar i sitt innlegg, da denne meldingen ble behandlet, på at man skal forsterke statens forventninger på disse punktene.

Så i lys av dette er det kanskje et opplagt spørsmål: Hvordan mener statsråden at statens intensjon, som vedtatt i nevnte prinsipper for god eierstyring, etterleves i de aktuelle selskapene?


Les hele debatten