Muntlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om bruk av meningsmålinger eller folkeavstemninger i kommunereformen, og hvordan statsråden vil forklare at et selskap som har økonomisk interesse av at flest mulig kommuner velger meningsmålinger, har fått i oppdrag å utarbeide en veileder i et slikt politisk stridsspørsmål

Datert: 06.04.2016
Besvart: 06.04.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Mitt spørsmål går til kommunal- og moderniseringsministeren.

På Kommunal- og moderniseringsdepartementets hjemmesider er det en rekke publikasjoner som skal være til hjelp for kommuner som arbeider med kommunereformen. Noen av dem er utgitt av departementet. Nationen hadde den 1. april 2016 en lengre artikkel om bruk av folkeavstemninger og meningsmålinger i kommunereformen. Dette er et politisk stridsspørsmål. Svært mange mener det bør gjennomføres folkeavstemninger, og at det er det mest demokratiske, og fram til kommunereformen kom har det vært vanlig praksis.

Av artikkelen framgår det at det i en veileder som Kommunal- og moderniseringsdepartementet tilbyr kommunene, anbefales bruk av meningsmålinger framfor folkeavstemninger, og at den er utarbeidet av TNS Gallup.

Hvordan vil statsråden forklare at et selskap som har økonomisk interesse av at flest mulig kommuner velger meningsmålinger, har fått i oppdrag å utarbeide en slik veileder i et politisk stridsspørsmål?


Les hele debatten