Muntlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til næringsministeren

Om hvor mange statlig eide selskap som opererer i eller er i befatning med skatteparadis, og hvor store summer det er snakk om, med bakgrunn i at DnB, der staten er deleier, har formidlet sine kunder til skatteparadis

Datert: 06.04.2016
Besvart: 06.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Mitt spørsmål er til næringsministeren.

Skatteparadisene truer velferdsmodellen vår, og både fattige og rike land frarøves ufattelige verdier. Denne uka sprakk som kjent Panama Papers, som virkelig viser råskapen i den moderne kapitalismen. I Norge har mange reagert kraftig på at DNB, der staten er deleier, har formidlet sine kunder til skatteparadis.

Hvor mange statlig eide selskap opererer i eller er i befatning med skatteparadis, og hvor store summer er det snakk om?


Les hele debatten