Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Om statsråden har noen formening om at den kulturelle infrastrukturen kan bli vesentlig endret med det pågående arbeidet med langtidsplan for Forsvaret, som kan komme til å få store konsekvenser for kulturtilbudet i landet vår

Datert: 26.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Det pågående arbeidet med langtidsplan for Forsvaret kan komme til å få store konsekvenser for kulturtilbudet i landet vårt. Forsvarets musikkorps, som i tillegg til å ha en viktig seremoniell og kulturell betydning i Forsvaret og for forsvarskulturen også er et viktig ansikt utad for Forsvaret mot det sivile samfunn om i så måte en viktig kulturaktør.

Har statsråden, med det overordnede ansvar for kultur i Norge, noen formening om at den kulturelle infrastrukturen kan bli vesentlig endret?


Les hele debatten