Spørretimespørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Om når Stortinget kan forvente å få rett informasjon om bruk av tvang, og hvordan statsråden vil sikre mindre bruk av tvang

Datert: 27.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Tvang er en alvorlig inngripen. Norge topper Europa-statistikken på bruk av tvang. FN og Europarådet har gjentatte ganger tatt dette opp. Nå dokumenterer VG at Helsedirektoratet har feilinformert, og at det faktisk er økt bruk av tvang og ikke mindre. Helsedirektoratet kan heller ikke si når de vil være i stand til å rapportere rett. VG viser også til store geografiske forskjeller i bruk av tvang.

Når kan Stortinget forvente å få rett informasjon om bruk av tvang, og hvordan vil statsråden sikre mindre bruk av tvang?


Les hele debatten