Spørretimespørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til klima- og miljøministeren

Om kva som er grunngjevinga for at statsråden valde å instruere Miljødirektoratet til å gje løyve til ekstraordinær felling av bjørn på eigedommen til leiaren av Nord-Trøndelag Høgre

Datert: 21.04.2016
Fremsatt av: Heikki Eidsvoll Holmås (SV)
Besvart: 04.05.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Kva er grunngjevinga for at statsråden valde å instruere Miljødirektoratet til å gje løyve til ekstraordinær felling av bjørn på eigedommen til leiaren av Nord-Trøndelag Høgre, Anders Kiær?


Les hele debatten