Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt Sørlandet sykehus' plan om å kutte 400 årsverk er i tråd med målsettingene regjeringen har for pasientenes helsetjeneste

Datert: 21.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): I langtidsplanen til Sørlandet sykehus HF er det planlagt å kutte 400 årsverk. Stortinget har bedt regjeringen sørge for at de regionale helseforetakene starter en prosess med å flytte mer av den elektive kirurgien i foretaket til akuttsykehusene.

Mener statsråden at Sørlandet sykehus' plan er i tråd med målsettingene regjeringen har for pasientenes helsetjeneste, og hva ser statsråden for seg at Sørlandet sykehus bør desentralisere slik Stortinget har bedt om?


Les hele debatten