Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

Om hvordan statsråden vil bidra til økt sysselsetting og verdiskaping gjennom utnytting av hele fisken, og hvor fort arbeidet vil komme i gang

Datert: 21.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Islendingene er vesentlig bedre enn Norge å sikre at fiskeindustrien bruker hele fisken. Næringens fremtid er å utnytte alt råstoffet. I en tid der Norge mer enn på lenge trenger kraftfull satsing på nye arbeidsplasser og økt verdiskaping, trenger vi offensiv politikk og støtte fra myndighetene for å fremme innovasjon og nyskaping.

Hvordan vil statsråden bidra til økt sysselsetting og verdiskaping gjennom utnytting av hele fisken, og hvor fort vil arbeidet komme i gang?


Les hele debatten