Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden vil redegjere for Stortinget om situasjonen ved Sykehuset Telemark HF, med bakgrunn i at Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med forsvarleg pasientbehandling ved overbelegg og konstatert avvik

Datert: 28.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Fylkesmannen i Telemark har gjennomført tilsyn med forsvarleg pasientbehandling ved overbelegg ved Sykehuset Telemark HF. I utkast til rapport, datert 21. april 2016, er det konstatert tre avvik. Sykehuset Telemark HF har eit periodevis uforsvarleg høgt pasientbelegg, dei har ikkje sikra forsvarleg oppfølging av såkalla 'satelittpasientar' og manglar styringsverktøy for å registrere og overvake pasientbelegg.

Vil statsråden redegjere for Stortinget om situasjonen ved Sykehuset Telemark HF?


Les hele debatten