Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Datert: 28.04.2016
Spørsmålet er trukket tilbake

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Fylkesmannen i Telemark skriver i utkast til rapport fra tilsyn ved Sykehuset Telemark HF: 'Vi finner det i seg selv kritikkverdig at helseforetakene ikke har gode nok systemer for å registrere pasientbelegg, og at det derved blir vanskelig for både foretakets styremedlemmer, for tilsynsmyndigheten, politiske myndigheter og andre å få en fullgod forståelse av pasientbeleggets størrelse.'

Kan statsråden bekrefte at helseforetakene ikke har enhetlige gode systemer for å registrere pasientbelegg?


Les hele debatten