Spørretimespørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til barne- og likestillingsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å øke kompetansen og endre praksisen til barnevernet i møte med barn med funksjonsnedsettelser og utviklingsforstyrrelser

Datert: 03.05.2016
Besvart: 11.05.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Foreldre/pårørende og fosterforeldre med omsorg for barn med funksjonsnedsettelser og utviklingsforstyrrelser møter for ofte et barnevern med manglende kompetanse. Dette har vært påpekt gjentatte ganger av f.eks. Autismeforeningen i Norge. Metodikk knyttet til barnets utfordringer blir ofte ikke benyttet, istedenfor brukes utilstrekkelig barnevernfaglig metodikk. Dette kan få fatale konsekvenser for barna det gjelder.

Hva vil statsråden gjøre for å øke kompetansen og endre praksisen til barnevernet i møte med disse barna?


Les hele debatten