Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren fremdeles vil beskrive kampen mot ledigheten blant de unge som vellykket, med henvisning til at 72 000 unge verken er i jobb eller under utdanning

Datert: 04.05.2016
Besvart: 04.05.2016 av statsminister Erna Solberg

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): For en uke siden kom tallene som viser at Norge nå har 135 000 arbeidsløse, og det er det høyeste tallet Statistisk sentralbyrå noen gang har målt. Arbeiderpartiet har lenge bedt regjeringen om å gjøre mer for å bekjempe den voksende ledigheten og se det som et nasjonalt problem, og har understreket at det at vi har denne høye ledigheten i deler av landet, må ses på som en utfordring for hele landet. Det er en personlig krise for dem som er rammet, men det er også en nasjonal krise når vi har de høyeste tallene som noen gang er målt.

Fra regjeringen hører vi at dette gjelder noen områder og noen sektorer. Men det er viktig å gå inn i disse tallene og se bak dem, for tall og prosenter har ikke ansikter. Det er mennesker vi snakker om, og det vi nå ser konturene av, bør bekymre oss.

I skyggen av den oljerelaterte arbeidsledigheten ser vi økende ungdomsledighet, unge som ikke har gjennomført videregående opplæring. Dette er ikke ledige ingeniører og fagarbeidere, dette er ungdom som aldri har jobbet i oljenæringen. Blant unge under 24 år som har grunnskole som sitt høyeste utdanningsnivå, er det nå 17 pst. som er arbeidsledige. Det er 40 pst. mer enn på samme tid i fjor. Blant unge voksne mellom 20 og 29 år har andelen som ikke er i arbeid, økt med 8 prosentpoeng siden 2008. Totalt 72 000 personer under 30 år er verken i jobb eller under utdanning. Den akutte økningen i arbeidsledigheten på Sør- og Vestlandet kommer på toppen av en voksende inkluderingsutfordring i norsk næringsliv og arbeidsliv.

Statsministeren sier at regjeringens økonomiske politikk nå virker kraftig for å bekjempe ledigheten. Men jeg ønsker å spørre: Når vi ser at 72 000 unge verken er i jobb eller under utdanning, og vi kan forvente at kanskje 15 000–20 000 faller ut av videregående utdanning i løpet av denne tiden, vil Erna Solberg fremdeles beskrive kampen mot ledigheten blant de unge som vellykket?


Les hele debatten