Muntlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til statsministeren

Om regjeringen vil komme med strakstiltak mot arbeidsledigheten dedikert til Sør-Vestlandet, og ikke minst til de unge, i revidert nasjonalbudsjett

Datert: 04.05.2016
Besvart: 04.05.2016 av statsminister Erna Solberg

Olaug V. Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug V. Bollestad (KrF): Kristelig Folkeparti vil fortsette å ha fokus på det største samfunnsproblemet vi har nå, som er arbeidsledigheten. Det betyr noe for den enkelte, det betyr noe for livskvalitet, det betyr noe for fellesskap, det betyr noe for familiene som rammes, og ungene som hører at mor og far snakker om dette, og det betyr noe for samfunnet fordi vi ikke får bruke de ressursene vi egentlig har.

Det er alvorlig at arbeidsledigheten er så høy som 4,6 pst. Sysselsettingen har falt mest i oljenæringen, men også i industri rundt. Mange bedrifter melder at de fortsatt har nedskjæringsbehov, og mange enkeltfamilier lever med denne trusselen over seg hver dag. Tradisjonell industri har nytt godt av en lav kronekurs, men selv om næringslivet noen plasser ser ut til å klare seg godt, er det deler av landet som ikke greier seg så godt og hvor ledigheten rammer ekstra hardt, og det er Sør-Vestlandet. Årsaken er betydelige nedbemanninger i oljeindustrien, som er en av de avgjørende hovedarbeidsplassene i regionen. Boligbyggingen går ned fordi arbeidsledigheten går opp.

Hvis vi ikke setter inn dedikerte tiltak mot arbeidsledigheten på Sør-Vestlandet, vil den feste seg, og vi vil senere ha større behov for å sette inn nye tiltak. Mitt spørsmål til statsministeren er: Vil regjeringen komme med strakstiltak dedikert til Sør-Vestlandet, og ikke minst til de unge, i revidert nasjonalbudsjett?


Les hele debatten