Muntlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

Om hvorvidt det fortsatt er regjeringens mål at kommunereformen skal være frivillig, og på hvilken måte statsministeren vil sørge for at statlige embetsmenn ikke overstyrer lokaldemokratiet og de lokale prosessene som vi er midt oppe i

Datert: 04.05.2016
Besvart: 04.05.2016 av statsminister Erna Solberg

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Mange kommuner drøfter kommunereform. Noen steder sier de ja, andre steder sier de nei. Mange har folkeavstemning, andre steder har de innbyggerundersøkelse. Med andre ord: Vi er midt oppe i en viktig lokaldemokratisk prosess.

I et svar til meg i spørretimen den 16. mars sa statsministeren:

«Vi baserer oss på den reformen som er behandlet i Stortinget. Den har frivillighet som grunnlag».

Hun vektla i samme spørretime at hun har stor respekt for folkeavstemninger, stor respekt for folket og for lokale folkevalgte.

Med de krumspring som regjeringen har gjort i inntektssystemet for kommunene, kan en jo spørre seg hvor frivillig reformen føles for mange. Så mange som sju av ti ordførere sier til NRK at de føler seg presset i sammenslåingsdebatten. Likevel fortsetter en å si at dette skal være frivillig.

Så opplever vi at en såkalt prosessveileder fra Fylkesmannen i Vest-Agder skal være med Høyre-ordføreren i Lindesnes for å prøve å overtale det flertallet i kommunestyret som vil respektere folkeavstemningen, til allikevel ikke å respektere folkeavstemningen og forandre mening. Og i Buskerud presenterer Fylkesmannen nå egne kommunekart som uten videre fjerner to tredjedeler av kommunene i fylket, lenge før de lokale prosessene er gjennomført. Med den respekten som statsministeren sier at hun har for lokale folkevalgte, antar jeg at hun reagerer sterkt på det.

Er det fortsatt regjeringens mål at dette skal være en frivillig reform? Og på hvilken måte vil statsministeren sørge for at statlige embetsmenn ikke overstyrer lokaldemokratiet og de lokale prosessene som vi er midt oppe i?


Les hele debatten