Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til statsministeren

Om statsministeren tar ansvar for at Norges forsvarsevne er svekket på hennes vakt, med henvisning til at regjeringa til alt overmål brukte mindre penger på forsvar i 2015 enn det det lå an til i den rød-grønne langtidsplanen

Datert: 04.05.2016
Besvart: 04.05.2016 av statsminister Erna Solberg

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Før stortingsvalget i 2013 var Erna Solberg klokkeklar: Norges militære evne måtte styrkes, langtidsplanen var ikke godt nok finansiert – det måtte mer penger til. Høyre var helt klare: De ville bruke mer penger enn Arbeiderpartiet – mye mer. Mange i Forsvaret så da fram til at Høyre skulle komme inn i regjeringskontorene og gjennomføre dette, for det var nettopp gjennomføringskraft som skulle være selve varemerket til denne regjeringa.

Men så kom forsvarssjefens dom etter to år med høyrebudsjetter. Han sier klart: Norges forsvarsevne ble svekket fra 2014 til 2015. Sjøforsvaret seilte mindre i 2015 enn det som var planlagt, Luftforsvaret øvde mindre, og Hæren trente mindre. Høyre kunne valgt annerledes, brukt mer på forsvar, men til alt overmål brukte regjeringa mindre penger på forsvar i 2015 enn det det lå an til i den rød-grønne langtidsplanen. Det som før valget var altfor dårlig, var etter valget umulig å oppnå.

Samtidig vet vi at den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden har endret seg. Vi har sett endringer i Russland, ISIL har vært på frammarsj, vi har sett terrorangrep mot flere europeiske byer. Det burde tilsi mer penger til forsvar. Mitt spørsmål er: Tar statsministeren ansvar for at Norges forsvarsevne er svekket på hennes vakt?


Les hele debatten