Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvordan statsråden vil følge opp og sikre at kvinners anmeldelser av voldtekt tas alvorlig og at det settes av tilstrekkelig etterforskningskapasitet

Datert: 18.05.2016
Besvart på vegne av: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 25.05.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Voldtekt er alvorlig for dem som rammes, spesielt barn og unge kan få mange vanskelige år foran seg etter slike overgrep. Omfangskartlegging viser at så mange som 5 pst. av de som voldtas, blir voldtatt når de er under 18 år. Regjeringen har valgt ikke å øremerke midler til etterforskning og avhør av voldtektsofre.

Hvordan vil statsråden konkret følge opp og sikre at kvinners anmeldelser tas alvorlig og at det settes av tilstrekkelig etterforskningskapasitet?


Les hele debatten