Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til kunnskapsministeren

Om å ta initiativ til å endre kompetansemålene for utdanning av lærere, barnehagelærere, barnevernspedagoger, helse- og sosialarbeidere mfl., til å inkludere kunnskap om seksualisert vold og overgrep samt typiske tegn på dette

Datert: 19.05.2016
Besvart: 25.05.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): I rapport av juni 2015 om handlingsplanen mot vold i nære relasjoner viser regjeringen til at mange barn og unge utsettes for voldtekt, og at overgrepene ofte starter tidlig i barneårene, men forblir skjult. Det er viktig at slike overgrep avdekkes tidlig.

Vil statsråden ta initiativ til å endre kompetansemålene for utdanning av lærere, barnehagelærere, barnevernspedagoger, helse- og sosialarbeidere mfl., til å inkludere kunnskap om seksualisert vold og overgrep samt typiske tegn på dette?


Les hele debatten