Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Om utenriksministeren vil sørge for fortsatt støtte til mødrehelse i Afghanistan

Datert: 19.05.2016
Besvart: 25.05.2016 av utenriksminister Børge Brende

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Seksuell og reproduktiv helse og mødrehelse har de senere år vært en hovedprioritet i norsk bistand. Norge tok bl.a. et ansvar for de gamle tusenårsmålene 4 og 5. For to uker siden var lederen av den afghanske jordmorforeningen i Oslo for å be om økt støtte til dette arbeidet i Afghanistan.

Vil utenriksministeren sørge for fortsatt støtte til mødrehelse i Afghanistan?


Les hele debatten