Spørretimespørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til klima- og miljøministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å ta ut resterende jerv i Oppland før beitesesongen, med bakgrunn i at bare 7 av 21 jerv er tatt ut i lisensperioden

Datert: 04.05.2016
Besvart: 01.06.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): I spørretimen 4. mai sa statsråden at tidlig nedsanking vil være et godt tiltak mot rovdyrtap. Beiteretten er en forutsetning for et klimavennlig og bærekraftig landbruk i hele landet og benyttes av selvstendige næringsdrivende bønder til grovfôr for sau og storfe. I Oppland er bestanden av jerv over måltallet Stortinget har fastsatt. Kun 7 av 21 jerv er tatt ut i lisensperioden.

Hva vil statsråden gjøre for å ta ut resterende dyr før beitesesongen?


Les hele debatten