Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til finansministeren

Om hvorvidt FrP-lederen, finansministeren, vil snu i saken om innføring av flypassasjeravgiften og bidra til å redde arbeidsplassene på Rygge

Datert: 25.05.2016
Besvart: 25.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): Mitt spørsmål går til finansministeren.

I går besluttet styret på Rygge sivile lufthavn at flyplassen trolig nedlegges fra 1. november. Flyplassledelsen viser til flypassasjeravgiften som Fremskrittspartiet nå vil innføre. På Siv Jensens vakt kan altså 1 000 arbeidsplasser gå tapt på Rygge. NHO refererer til 5 000–6 000 arbeidsplasser som kan gå tapt på landsbasis, og det er meningsløst i en situasjon hvor Norge har en rekordhøy ledighet.

Arbeiderpartiet er for å bruke avgiftssystemet for å redusere klimagassutslippene, men denne flypassasjeravgiften som Fremskrittspartiet nå vil innføre, er ikke en grønn avgift. Denne passasjeravgiftens klimaeffekt er like tvilsom som denne passasjeravgiftens forhistorie. Den ble ikke til etter grundige utredninger om effekten på miljø og arbeidsplasser. Den ble til uten utredning, som også Fremskrittsparti-statssekretæren bekreftet på radioen i dag tidlig. Nå ser vi prisen for dette dårlige håndverket. Den er høy. Den kan måtte betales av 1 000 arbeidstakere på Rygge flyplass.

Siv Jensen ser skeptisk ut, men om hun ikke tror på mine ord, kan jeg minne om hennes egne. I et svar til Stortinget skrev hun at flypassasjeravgiften er en fiskal avgift. Det er et ærlig svar. Avgiften er en fiskal avgift som verken redder klimaet eller arbeidsplasser, heller ikke er den utredet.

Men det finnes en annen vei. I Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2016 foreslo vi en pakke med miljøavgifter som i sum vil gi samme inntekter som flypassasjeravgiften, i tillegg til at den vil ha effekt på miljøet. Bare en økning på 25 øre i veibruksavgiften på diesel vil bringe oss halvveis i mål med å redde arbeidsplassene på Rygge. Og det er ennå ikke for sent. Stortinget har ikke vedtatt revidert budsjett. De 1 000 arbeidsplassene kan fortsatt reddes hvis Fremskrittspartiet er villig til å svelge stoltheten og snu i en sak som er kommet aldeles galt ut.

Så mitt spørsmål er: Vil Fremskrittsparti-lederen, finansministeren, lytte til de ansatte i Østfold, se at dette er et håndverk hun kan gjøre om, og bidra til å redde arbeidsplassene på Rygge?


Les hele debatten