Muntlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

Om hva som vil være de viktigste forpliktelsene statsråden kan gi her og nå på vegne av regjeringen for å få ned utslippet av klimagasser innen transportsektoren

Datert: 25.05.2016
Besvart: 25.05.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Mitt spørsmål går til samferdselsministeren.

Utslippet av klimagasser i Norge øker. Nye tall viser at utslippene steg med 1,5 pst. i 2015. Utslippene lå på i alt 33,9 mill. tonn i 2015 – en økning på snaut 0,8 mill. tonn fra året før. Vi kan ikke, iallfall ikke ene og alene, skylde på vedtak gjort under den rød-grønne regjeringen. En viktig grunn til økningen er selvsagt bruk av naturgass offshore. Utslippene fra utvinning av olje og gass steg alene med 2,3 pst. forrige år.

Men også i veitrafikken har utslippene økt. Transportsektoren må ta sin del av ansvaret for å skape renere luft der folk bor og oppholder seg i hverdagen. De må kunne puste trygt i byene uten at det går på helsa løs. Derfor er jeg glad for at Kristelig Folkeparti, som følge av det gode samarbeidet vi har på ikke-sosialistisk side, har fått gjennomslag for tiltak som kan få utslippene ned, samtidig som transporttilbudet blir bedre. Etter forslag fra Kristelig Folkeparti har Stortinget vedtatt tiltak for å få mer gods over fra vei til sjø, veitransporten skal elektrifiseres med flere ladestasjoner for elbil. Det blir enklere å sykle i byene, og det skal satses på mer miljøvennlig luftfart gjennom biodrivstoff – for å nevne noe – samt kollektiv- og jernbanesatsingen som Kristelig Folkeparti også har vært en pådriver for.

Men utfordringene er store, og mitt spørsmål er derfor: Hva innen transportsektoren vil være de viktigste forpliktelsene statsråden kan gi her og nå på vegne av regjeringen, og kan statsråden garantere at Fremskrittspartiet i regjering vil ta i bruk de virkemidlene som trengs for å oppfylle Stortingets mål om utslippskutt?


Les hele debatten