Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

Om hvorfor vi skal legge det norske finanstilsynet under EU, og hvorfor vi skal behandle den største suverenitetsavståelsen i nyere tid på en hastemåte og ikke ha en ordentlig offentlig debatt

Datert: 25.05.2016
Besvart: 25.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Bak oss ser vi Riksforsamlingen fra 1814. Der er Grunnlovens far, Falsen, som står og leser opp Grunnloven, og så er det Christie som snur seg rundt og ser først ned på presidenten, så ned på statsministerens stol og opp på slottet.

På hver enkelt plass for alle oss representanter ligger Grunnloven. Det er en linje fra eidsvollsmennene til dagens storting og dem som styrer i dag, og Grunnloven ligger fast.

Det mest alvorlige vi som storting kan gjøre, er å avgi suverenitet. Etter Grunnloven kan ikke norske styresmakter avgi suverenitet til et internasjonalt organ vi ikke er medlem av, som f.eks. EU. Det norske folk har jo sagt nei til EU to ganger – det er mye klokskap i det norske folk.

Det regjeringen nå foreslår, er å legge det norske finanstilsynet under EU, gi makten over regelverk og tilsyn med norsk finanssektor og norske banker fra Stortinget til Brussel. Vi skal behandle den største suverenitetsavståelsen i nyere tid i det norske stortinget før sommeren, og det skal behandles på en hastemåte som vi ikke har sett noe lignende som, noen gang. Det behandles raskere enn et vanlig Dokument 8-forslag. Det er grundigere prosesser i Stortinget om hvor et veikryss skal legges, enn om den suverenitetsavståelsen vi nå ser – og det etter svært sterkt press fra Fremskrittspartiet og Høyre i regjering. De har sagt og de har ment at dette må presses gjennom fort, det haster, det er svært alvorlig.

Så mitt spørsmål er: Hvorfor skal vi legge oss under det EU-regelverket, og hvorfor haster det så mye? Hvorfor kan vi ikke ha en ordentlig debatt? Frykter Fremskrittspartiet folket i denne saken?


Les hele debatten