Muntlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

Om når samferdselsministeren vil sørge for at vi, når vi bygger ny jernbane i Norge, gjør det med en dimensjonering for 250 km i timen

Datert: 25.05.2016
Besvart: 25.05.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Mitt spørsmål går til samferdselsministeren.

De fire borgerlige partiene har ved budsjettforhandlinger gjort mye bra for togsatsingen i Norge. Vi har fått flere avganger, og vi utnytter det systemet som vi har i dag, så godt det lar seg gjøre.

Mange steder i Europa er jernbane og tog et godt alternativ til både biltrafikk og også til flytrafikk. Man har mange strekninger hvor toget er en reell konkurrent og det foretrukne alternativet. I Norge har vi en liten smak av dette med det nye tilbudet som SJ har mellom Oslo og Stockholm. Der er reisetiden nå gått ned med en og en halv time, og trafikken har økt med 20 pst., og man ser for seg at på strekningen fra SJs side er det et potensial der også, med ytterligere forbedringer ved at man kan ta opp mot 40 pst. av transporten, og det er et reelt alternativ til fly.

Ved behandlingen av Nasjonal transportplan i 2009 la Stortinget til grunn at framtidig jernbane skulle bygges med en dimensjonering for 250 km i timen, og ved stortingsbehandlingen av NTP i 2013 ble en hastighet på 250 km i timen gjentatt i flere merknader. Til tross for det er det i dag, så vidt jeg vet, bare ett sted med ca. 2 km jernbane nede ved Holmestrand at man bygger med en dimensjonering for 250 km i timen.

Da blir mitt spørsmål: Når vil samferdselsministeren sørge for at vi, når vi bygger ny jernbane i Norge, gjør det med en dimensjonering for 250 km i timen?


Les hele debatten