Muntlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til samferdselsministeren

Om hvorvidt statsråden overhodet har noen smertegrense for hvor mye bompenger det er greit å kreve inn fra bilistene for å bygge E18 Vestkorridoren, med bakgrunn i at fylkesordføreren i Akershus uttaler at det er vanskelig å akseptere et sånt nivå

Datert: 25.05.2016
Besvart: 25.05.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I forbindelse med forhandlingene om Oslopakke 3 foregår det en diskusjon om hvor høye bompengesatser det er rimelig å ta av bilister. Fremskrittspartiet gjorde kampen mot bompengefinansiert veiutbygging til en av sine høyest prioriterte saker før valget i fjor høst. Løftet var at det skulle bli slutt på bompenger hvis Fremskrittspartiet kom i regjering, Men etter at Ketil Solvik-Olsen ble samferdselsminister, slo han fast at Fremskrittspartiets løfte om å kjempe mot bompenger står fast. Videre har Solvik-Olsen som samferdselsminister uttalt:

«Vi får ikke fjernet bompengene, men folk vil merke endringer. Framover skal bilistene måtte betale mindre i bompenger, ikke mer og mer, slik det ville blitt om FrP ikke satt i regjering.»

Dersom full utbygging av E18 Vestkorridoren gjennomføres, viser beregninger NRK har fått tilgang til, at bompengeprisen vil bli 120 kr. Jobber en 230 dager i året, må en ut med 27 600 kr. I dagens bomring er prisen 6 624 kr i året, inkludert brikkerabatt. Det er over smertegrensen til fylkesordføreren i Akershus, Anette Solli fra Høyre. Hun uttaler:

«Det blir for dyrt. Det er vanskelig for folk å akseptere et sånt nivå.»

Videre:

«Langt over smertegrensen. Vi må i stedet gå gjennom prosjektlista og bestemme oss for prioriteringer.»

Og:

«(...) 75 kr er mer enn nok. Vår grense går der.»

De som kjemper for den største E18-løsningen, kjemper for høyere bompenger, ikke lavere, som statsråden hele tiden hevder at han gjør.

Mitt spørsmål til statsråden er derfor: Har statsråden overhodet noen smertegrense for hvor mye bompenger det er greit å kreve inn fra bilistene for å bygge E18 Vestkorridoren?


Les hele debatten