Muntlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Om finansministeren stiller seg bak sitt eget utsagn om at et lavere skattenivå «er det fremste tiltaket for å fremme omstilling, verdiskaping og arbeidsplasser i næringslivet», eller om hun framover vil prioritere tiltak som virker mer effektivt enn regjeringens skattekutt

Datert: 25.05.2016
Besvart: 25.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Mitt spørsmål går til finansministeren.

Store deler av denne spørretimen har handlet om regjeringens elendige politiske håndverk i avgiftspolitikken, som nå er i ferd med å koste tusen mennesker deres arbeidsplass, men la oss, i hvert fall for variasjonens skyld, ta en titt på skattepolitikken.

Høyre–Fremskrittspartiet-regjeringen har siden de overtok, valgt å kutte skattene med rundt 20 mrd. kr – mest til dem med mest fra før. Så ser vi nå en situasjon med det høyeste antallet arbeidsledige som SSB noensinne har målt. Det gjør at det er mange norske familier som er i en vanskelig og alvorlig situasjon. Og det er bakgrunnen for at Arbeiderpartiet har etterlyst sterkere tiltakspakker og en regjering som gjør mer for å hindre at ledigheten stiger.

Vi har ganske enkelt spurt både finansministeren og statsministeren hva sysselsettingseffekten av disse skattekuttene er, men uten å få svar. Til slutt spurte vi SSB, og resultatene er krystallklare: Skattekutt er dyrt, og det er ineffektivt som et virkemiddel for å skape arbeidsplasser. For kostnaden av å generere én arbeidsplass gjennom skattekutt kunne vi fått 15 nye arbeidsplasser i privat sektor ved heller å prioritere offentlige investeringer. Like etter at svaret fra SSB kom, påsto Siv Jensen at regjeringen aldri har sagt at skattekuttene er et tiltak for å bekjempe ledighet, men jeg vil minne om det Siv Jensen sa i finanstalen i fjor høst: Da fremhevet hun at et lavere skattenivå «er det fremste tiltaket for å fremme omstilling, verdiskaping og arbeidsplasser i næringslivet» – altså ikke bare ett av mange tiltak, men det fremste tiltaket.

Spørsmålet mitt er ganske enkelt: Stiller Siv Jensen seg bak sitt eget utsagn om sitt eget budsjett, eller vil hun framover prioritere tiltak som vi nå vet virker 15 ganger mer effektivt enn regjeringens skattekutt?


Les hele debatten