Spørretimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Om at utviklingen av såkalte faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag utfordrer arbeidslivet, og hva statsråden har gjort for å følge opp Stortinget, som fastslo at lovens intensjon for faste ansettelser ikke ivaretas av disse kontraktsformene

Datert: 26.05.2016
Besvart: 01.06.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): En styrke ved det norske arbeidslivet har vært at vi har klare ansettelsesforhold med avklart arbeidstid og lønn. Utviklingen av såkalte faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag utfordrer dette. I Innst. 368 S (2014-2015) fastslo et enstemmig storting at lovens forarbeider støtter at lovens intensjon for faste ansettelser ikke ivaretas av disse kontraktsformene.

Hva har statsråden gjort for å følge opp dette?


Les hele debatten