Spørretimespørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hvordan og med hvilke virkemidler statsråden kan bidra til at det viktige FoU-arbeidet ved Oslo Cancer Cluster får en forutsigbar finansiering, slik at man unngår å lene seg på enkeltaktører i industrien

Datert: 26.05.2016
Besvart: 01.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ingvild Kjerkol (A)

Spørsmål

Ingvild Kjerkol (A): Kreftmedisin er et fag i rask utvikling, og nye behandlinger introduseres fortløpende. Mange av disse er spesialiserte og kostbare løsninger som utfordrer fellesskapets evne til å prioritere. Legemiddelindustrien begrunner høye priser med store utviklingskostnader for nye medisiner.

Hvordan og med hvilke virkemiddler kan statsråden bidra til at det viktige FoU-arbeidet ved Oslo Cancer Cluster får en forutsigbar finansiering, slik at man unngår å lene seg på enkeltaktører i industrien?


Les hele debatten