Spørretimespørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til barne- og likestillingsministeren

Om regjeringen mener at økt likestilling i samfunnet ikke er en politisk oppgave, med bakgrunn i at kutt i deltidsmidler, svekkelser av arbeidsmiljøloven og fjerning av de viktigste virkemidlene i likestillingsloven reduserer kvinners muligheter ytterligere

Datert: 26.05.2016
Besvart på vegne av: Barne- og likestillingsministeren
Besvart: 01.06.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): De fleste i Norge er enige i at kvinner og menn skal ha like muligheter. Sånn er det ikke i dag. Kvinner møter større hindringer i sine liv enn menn. Å fjerne hindringene krever politisk vilje og handling. Kutt i deltidsmidler, svekkelser av arbeidsmiljøloven og fjerning av de viktigste virkemidlene i likestillingsloven er noen eksempler på regjeringens politikk som ytterligere reduserer kvinners muligheter.

Er denne politikken et resultat av at regjeringen mener økt likestilling i samfunnet ikke er en politisk oppgave?


Les hele debatten