Spørretimespørsmål fra Else-May Botten (A) til næringsministeren

Om regjeringen vil benytte fullmaktene fra Stortinget til å selge Telenor og Kongsberg Gruppen

Datert: 26.05.2016
Besvart: 01.06.2016 av næringsminister Monica Mæland

Else-May Botten (A)

Spørsmål

Else-May Botten (A): Statlig eierskap handler om vårt felles eierskap til viktige naturressurser, om kontroll med viktig infrastruktur og om eierskap i bedrifter som sikrer verdiskaping, industriell utvikling og trygge arbeidsplasser. En av få saker regjeringen har lagt fram for Stortinget i næringspolitikken, er eierskapsmeldingen. Der ble Stortinget bedt om å gi en rekke salgsfullmakter. Heldigvis fikk langt fra alle støtte, men det ble gitt fullmakt til å selge bl.a. Telenor og Kongberggruppen.

Vil regjeringen benytte disse fullmaktene?


Les hele debatten