Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvordan statsråden mener at flytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo har noe med inntektssystemet å gjøre, og om han vil trekke inn lokale myndigheter i arbeidet med utflyttingsplanene

Datert: 26.05.2016
Besvart: 01.06.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I avtalen om inntektssystemet for kommunene mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre heter det at det innen utgangen av 2016 skal legges fram en plan for utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo. I flere bydeler her er arbeidsledigheten høyere enn på Sør-Vestlandet, og mange familier vil rammes hvis hundrevis eller tusenvis av arbeidsplasser flyttes langt fra Oslo.

Hvordan mener statsråden at flytting av arbeidsplasser fra Oslo har noe med inntektssystemet å gjøre, og vil han trekke inn lokale myndigheter i arbeidet med utflyttingsplanene?


Les hele debatten