Spørretimespørsmål fra Tore Hagebakken (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden vil ta initiativ for å snu den negative utviklingen og legge til rette for at folk også i framtida kan bo og jobbe i hele landet, med bakgrunn i regjeringens sentraliseringsiver og kutt i regionale utviklingsmidler

Datert: 26.05.2016
Besvart: 01.06.2016 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Tore Hagebakken (A)

Spørsmål

Tore Hagebakken (A): Det er viktig å legge til rette for at folk kan bo og jobbe i hele Norge. Slik unngår vi også unødvendig sentralisering med de utfordringer det representerer. Gjennom regjeringens sentraliseringsiver, kutt i regionale utviklingsmidler og politikk på flere andre områder går Norge nå i motsatt retning.

Vil statsråden ta initiativ for å snu denne negative utviklingen og bidra til at folk også i framtida kan jobbe - og leve - i hele landet?


Les hele debatten