Spørretimespørsmål fra Karianne O. Tung (A) til kunnskapsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å sikre alle barn reelt sett like muligheter til en god utdanning, med bakgrunn i at antallet elever på private videregående skoler har steget og stadig flere betaler for profesjonell leksehjelp, noe mange foreldre ikke har råd til

Datert: 26.05.2016
Besvart: 01.06.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Det er et viktig prinsipp at utdanning i Norge er gratis og at unge skal ha et like godt tilbud, uavhengig av inntekt. De siste årene har antallet elever på private videregående skoler steget og stadig flere betaler for profesjonell leksehjelp. Mange foreldre har ikke råd til å betale for dette. Statsråden har i denne perioden åpnet for flere privatskoler og mer privatundervisning.

Hvilke konkrete grep vil statsråden gjøre for å stoppe denne utviklingen og sikre alle barn reelt sett like muligheter til en god utdanning?


Les hele debatten