Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å bedre finansieringen av privatarkivarbeidet, med henvisning til at Arkivverket har et stort behov for arkivutviklingsmidler

Datert: 26.05.2016
Besvart: 01.06.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Arkivverket har et stort behov for arkivutviklingsmidler, bare 4 mill. kroner er tilgjengelig. De har i år mottatt 55 søknader med et samlet søknadsbeløp på 24 mill. kroner. Arkivverket kan bare i særlige tilfeller gi støtte til privatarkiv.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre finansieringen av privatarkivarbeidet?


Les hele debatten