Muntlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

Om statsministerens påstand om at 42 000 færre pasienter står i kø nå enn i 2013, og hvorvidt hun er sikker på at disse pasientene faktisk er i gang med behandling eller om mange av dem bare er flyttet til en kø som ikke er synlig i den offisielle statistikken

Datert: 01.06.2016
Besvart: 01.06.2016 av statsminister Erna Solberg

Jonas Gahr Støre (A)

Spørsmål

Jonas Gahr Støre (A): I sin siste landsmøtetale sa Erna Solberg at det nå står 42 000 færre i såkalt helsekø enn da regjeringen tiltrådte. Det er blitt et fast innslag i regjeringens skryteliste. Men det at antallet som venter, har gått ned fra om lag 260 000 til om lag 220 000, sier det noe om det som virkelig teller – får de behandling?

Den siste ukens avsløringer i Dagens Medisin stiller alvorlige spørsmål ved regjeringens resultater. Vi har fått avdekket en markert endring i hvordan sykehusene registrerer pasienter som venter. Ifølge Dagens Medisin plasserer sykehusene i større grad pasienten i kø til en første konsultasjon enn i kø for en spesifikk behandling. Stikk i strid med intensjonen i lovverket kan sykehusene dermed kjapt få pasienten ut av den synlige helsekøen, som vi kan kontrollere, og over i en intern helsekø som vi ikke har tilgang til. Bare på Oslo universitetssykehus, OUS, på én klinikk, skal det befinne seg over 15 000 pasienter i såkalte interne ventelister. Pasientene holdes for narr, er den harde dommen fra pasientombudet for Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen.

Ventetid er komplisert – det har jeg selv erfart. Det må håndteres med varsomhet. Det vi har hørt, er ganske skråsikre politikere som uten særlig faglig begrunnelse påstår at ventebildet er totalt endret på få år. Denne saken er alvorlig, for når du er syk, er det få ting som betyr mer enn tillit, tillit til at helsetjenesten har ditt beste øverst på agendaen, ikke styrt av politiske mål om hvilken liste du står på. Kvalitetssjefen ved Lovisenberg sykehus sier at de dramatiske endringene i ventetidene de siste tre–fire årene er «best for politikerne, ikke like bra for pasientene».

Statsministeren påstår at 42 000 færre pasienter står i kø nå enn i 2013. Er hun sikker på at disse pasientene faktisk er i gang med behandling eller er mange av dem bare flyttet til en kø som ikke er synlig i den offisielle statistikken?


Les hele debatten