Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

Om fordelingseffektene av formuesskattelettelsen, og om statsministeren synes at de rikeste 0,2 promille har så store, udekkede behov at de trenger 0,5 mrd. kr i lavere skatt

Datert: 01.06.2016
Besvart: 01.06.2016 av statsminister Erna Solberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Jeg synes det i dag er på sin plass med en gratulasjon til statsministeren. Jeg mener at hun fortjener en gratulasjon for å ha greid å få Arbeiderpartiet med på et skatteforlik som vil gi 1,5 mrd. kr i redusert skatt for både formue og utbytte – og med det gitt statsministeren en blankofullmakt til ytterligere skatteendringer som vil kunne bidra til å øke forskjellene i Norge, til høsten. Det er godt politisk håndverk, men det er dårlig politikk for Norge.

Vi hadde nå trengt endringer i skattesystemet som bidrar til mer rettferdig fordeling, som bidrar til å dempe presset på oljemarkedet, som gjør noe med skatteparadisene. I stedet får vi ytterligere kutt i formuesskatt og nå også i utbytteskatt.

Denne uken fikk vi se fordelingseffektene av de skatteendringene som her foreslås. Mens en ofte snakker om at endringer i formuesskatten skal hjelpe eiere av små bedrifter, bedriftseiere i oppstartsfasen osv., viser disse tallene at det en kanskje kan kalle normalt velstående mennesker, folk med mellom 1 mill. kr og 5 mill. kr i formue, får en hundrelapp hver i formuesskattelettelse – mens de 1 400 rikeste i Norge, 0,2 promille av befolkningen, får 326 000 kr hver: 0,5 mrd. kr i skattekutt.

Da er mitt spørsmål: Synes statsministeren at de rikeste 0,2 promille har så store, udekkede behov at de trenger 0,5 mrd. kr i lavere skatt?


Les hele debatten