Spørretimespørsmål fra Sonja Mandt (A) til justis- og beredskapsministeren

Om hvordan de økte oppgavene med grensekontroll ved Vestfold politidistrikt kan løses, med bakgrunn i at store oppgaver i Larvik og Sandefjord betyr dårligere bemanning i andre deler av distriktet

Datert: 03.10.2016
Besvart: 12.10.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Vestfold politidistrikt har fått store oppgaver når det gjelder grensekontroll, både i Larvik og Sandefjord. Det er på 8 måneder i år brukt rundt 6 mill. kroner til grensekontroll av et totalbudsjett på 39 mill.kroner. Dette betyr dårligere bemanning i andre deler av distriktet, og vikarbruken er redusert eller avviklet.

Hvordan mener statsråden at de økte oppgavene kan løses?


Les hele debatten